Kvinder og gigt – Del 3

Når du ikke kan gøre det

du kunne før, så gør det du kan nu

med godt humør

Fjerde princip

Brug leddene i deres midterstilling

Det betyder, at når du laver belastende arbejde, så skal dine led være i den stilling, hvor de er stærkest. Det er i midterstillingen. Som gigtramt er det en stor fordel, at have øje for, at leddene ikke kommer ud i yderstillinger. Altså helt derud hvor leddet ikke kan bevæges mere. Årsagen er, at leddenes stødpuder, det der kaldes brusk, er tykkest på midten. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at lægge belastningen, der hvor leddet aflastes mest muligt.

Desuden er der mest styrke i muskler og ledbånd i leddets midterstilling. Dette er årsagen til, at det kan være nødvendigt at udskifte arbejdsredska­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ber eller værktøjer med mere håndvenlige greb, eller gøre grebene tykkere.

Et sundt og et sygt led

Den viste illustration viser et sundt led og et led ramt af leddegigt. I det leddegigt ramte led er det ledvæsken i ledhulen , der er påvirket af noget ”indefra kommende”. Denne ledvæske bliver der for det første mere af og den nedbryder brusk og knoglen. Det er denne ”aktivitet” i leddet der mærkes og sætter sig som smerter. I de perioder skal især vise hensyn til dine led.

Et led med slidgigt

Illustrationen viser et led med slidgigt, hvor belastningen er skævt. Belastningen ligger på den tynde del af ledbrusken. Dette giver smerter og yderligere slid på leddet.

Belast leddet hvor det er tykkest

Det er derfor vigtigt, at du belaster leddene på det tykkeste sted. Der er mere brusk og dermed mindsker du sliddet på brusken, hvor den er tyndest.

Så derfor tænk på, hvordan du fx. tager fat i en kop. Tag omkring den i stedet for, at den ”hænger” på din finger og presser leddet i en skæv stilling.

Desuden kan du sikre dig, at de redskaber du arbejder med i hverdagen ikke belaster i yderstilling. Ved hjælp af et tykkere greb på et redskab, får du belastningen på den tykke del af brusken.

Man kan forstørre grebet på ens redskab på flere måder, men det er også muligt at købe redskaber med et håndvenligt greb. Se bl.a. her hvilke muligheder der er. Har du en særlig interesse for madlavning, så har du måske erfaret, at kvinder med gigt ofte har glæde af køkkenredskaber specifikt til dette formål.


Denne tegning viser belastning af knoleddene, hvis man som til venstre holder om noget tyndt i modsætning til hånden til højre, hvor der holdes om noget der er tykkere.

Til venstre er ledbåndene spændt og du risikerer, hvis dit væv er slapt, at knoleddene kommer til at hænge lidt nedad mod håndfladen.

Det betyder, at der kan opstå smerter i dine knoled og din gribe funktion forringes.

Femte princip

Fordel belastningen

Et lille led vil være meget belastet, hvis der er en tung byrde. Fordel derfor belastning enten til større led eller bruge 2 hænder.

  • Bærer du en tung taske, så del indholdet op i 2 tasker, så du fordeler vægten.
  • Skal du hælde noget op af en kande, så brug begge hænder. Det er hårdt at skænke kaffe op for håndled og fingerled. Når du fordeler belastningen på 2 hænder halveres påvirkningen, og smerterne begrænses.
  • Skal du hælde vandet fra kartoflerne, så brug en indsats. Den er lige til at løfte lodret op. På den måde undgår du vrid og overbelastning af dine led.

Sjette princip

Hold gang i leddene

Hold gang i dine led på en hensigtsmæssig måde.

Har du led der er ømme, varme og hævede, så træn forsigtigt og uden belastning. Når der er ro i gigten, kan du træne med modstand inden for smertegrænsen.

Husk på, at kvinder med gigt sagtens kan have mange forskelligartede opgaver i hverdagen. Det er derfor vigtigt at få fokus på, hvordan man tager hensyn til gigten i hverdagen.

Det er altid en god ide, at få faglig råd og vejledning i sin træning ved sygdom. Dette gælder også gigt.

Kærlig Hilsen

Kirsten C. Pedersen, Speciel ergoterapeut i håndterapi.