Ergoterapeutisk undersøgelse

Ergoterapeutisk undersøgelse bestå af

  • Fysisk funktion; ledbevægelighed, kraft, koordination, sensibilitet, tonus og trofik
  • Fysisk formåen; dvs. daglige færdigheder, som den enkelte person har behov for i sin hverdag

Hvorfor?

Den ergoterapeutiske undersøgelse er nødvendig, idet den danner grundlag for den behandling/ det behandlingsprogram, som tilbydes eller som foreslås som hjemmetræning.

Hvordan?

Undersøgelse af fysisk funktion tager udgangspunkt i målbare og sammenlignelige tests. Der anvendes diverse redskaber og alle resultater noteres. Undersøgelsen gentages efter et stykke tid (dage/uger) for at ergoterapeuten kan vurdere, om behandling/træning har haft effekt, om behandlingsprogrammet skal revideres og justeres.

Undersøgelse af fysisk formåen, foregår ved gennemgang af spørgeskema, og i nogle tilfælde praktisk afprøvning.

Det betyder at

I mange tilfælde vil den ergoterapeutisk undersøgelse indeholde både en undersøgelse af fysisk funktion og fysisk formåen. Den nedsatte fysiske funktion vil ofte resultere i nedsat fysisk formåen.


Her ses klinik lokalet i Hedehusene. På bordet står en gennemsigtig skærm for at undgå smittespredning af Covid-19. Det er et lyst lokale med mange ergoterapeutiske redskaber samt materialer til skinnefremstilling. Det er i dette lokale at den ergoterapeutiske undersøgelse vil finde sted
Vi har statens forebyggende tiltag stående ved vores hoveddør og anbefaler vores besøgende at følge dem. Der er både mundbind,, håndsprit og masker til rådighed for alle der kommer til Ergoklinikken i Hedehusene