Ergoterapeutisk undersøgelse

En ergoterapeutisk undersøgelse bestå af fysisk funktion og formåen;

  • Fysisk funktion; led bevægelighed, kraft, koordination, sensibilitet, muskeltilstand og blodgennemstrømning
  • Fysisk formåen; dvs. daglige færdigheder, som den enkelte person har behov for i sin hverdag

Hvorfor er en undersøgelse nødvendig?

En ergoterapeutiske undersøgelse er nødvendig idet den danner grundlag for den behandling eller det behandlingsprogram, som tilbydes eller foreslås som hjemmetræning.


Ergoterapeutisk undersøgelse

Hvordan forløber en undersøgelse?

I mange tilfælde vil den ergoterapeutisk undersøgelse indeholde både en undersøgelse af fysisk funktion og fysisk formåen. Den nedsatte fysiske funktion vil ofte resultere i nedsat fysisk formåen.

Undersøgelsen af din fysiske funktion tager udgangspunkt i målbare og sammenlignelige tests. Der anvendes diverse redskaber og alle resultater noteres. Undersøgelsen gentages efter et stykke tid (dage/uger) for, at ergoterapeuten kan vurdere, om behandling/træning har haft effekt, og om behandlingsprogrammet skal revideres og justeres.

Undersøgelsen af din fysiske formåen, foregår ved gennemgang af spørgeskema, og i nogle tilfælde praktisk afprøvning. Vores ergoterapeuter gør det bedste for, at skabe et trygt miljø for dig at være i.

Hos os er du i sikre hænder