Silversplints fingerskinne

Har du brug for en permanent fingerskinne?

Silversplint fingerskinne har til formål, at optimere håndfunktionen og stabilisere led og dæmpe smerter.

Ved brug af skinnen får du bedre mulighed for, at varetage daglige færdigheder og være mere selvhjulpen i hverdagen. En sidegevinst herved er, at mange oplever færre smerter i deres daglige gøremål, når de anvender Silversplints.

Hos Ergoklinkken er det speciale ergoterapeut Kirsten C. Pedersen, der foretager den individuelle samtale, hvor hun tager udgangspunkt i din hverdag og dine specielle behov. Dernæst tager hun mål til din fingerskinne og det er også Kirsten du møder, når den skal udleveres og sidste tilretningen finder sted.

Kirsten har arbejdet med fingerskinnen Silversplints i 15 år og er certificeret i, at arbejde med produktet.

Fingerskinne til tommel ved bl.a. hybermobilitet
Fingerskinne til nervus ulnaris skade

Håndleds- og tommelskinne i sølv
Håndleds- og tommelskinne i sølv

Diagnose

Din diagnose alene er ikke udgangspunkt for, hvorvidt du har behov for denne type af permanent skinne. Det kommer an på problematikkerne i dine daglige færdigheder, da det er her, du som patient bliver mere selvhjulpen. Derfor vil der også blive kigget på, hvordan dit greb er i forskellige daglige gøremål, for at sikre korrekt støtte og valg af fingerskinne.

Du kan fx. blive bedt om at holde på en kuglepen, klemme på en klemme eller gribe om en flaske. Alle disse handlinger er med til, at vores ergoterapeut kan vurdere, hvor dit specifikke behov for støtte ligger, samt sikre valget af skinne.

Silversplints benyttes bl.a. til gigtpatienter, hypermobile, Ehlers Danlos patienter, personer med visse nerveskader og til dem, som har varige skader og mén på hænder.