Børns motoriske udvikling

Har du leget med dit barn idag?

Engang var der et udsagn der hed “Har du talt med dit barn i dag?” Den vil jeg gerne udfordre og i stedet for sige ”har du leget med dit barn i dag?”.

Leg er udviklende både på det motoriske og det sociale niveau. Se på dyrebørn. Vi er ikke i tvivl om, at når de leger, så udvikler de nogle evner, der gør, at de kan overleve når de forlader de trygge rammer.

Det samme gælder menneskebørn.

Leg udvikler barnet

Hvis vi kigger på de motoriske udfordringer der findes fra barnet løfter hovedet selv først gang til barnet cykler og spiller bold, så er der få år for denne udvikling til at finde sted. Senere forfines motorikken, og der kommer mere kvalitet i bevægelserne.

At lege med barnet giver barnet en mulighed for at efterligne bevægelser og dermed lære metoder til at klare fysiske udfordringer. Alene at stå på et ben er jo en udfordring. At stå på et ben gør man hver gang man løfter den ene fod, når man går.

Når ikke barnet leger

Når vi sætter børnene ved TV eller computer, udvikles motorikken ikke og det kan give rigtig mange udfordringer både kropsligt men også socialt. Det kan bruges som korte pauser fra legen og socialt samvær, men det må aldrig erstatte den kreative del af barnets udvikling.

Leg på mange måder

At lege med barnet er vigtigt, og det kan man gøre på mange måde. Det er relevant at få stimuleret alle sanserne i denne proces. De danner fundamentet for os som menneske. Sanserne fungerer i et fintfølende samspil.

At lege på forskellige niveauer

Spædbørn

Det spæde barn, skal stimuleres til først at løfte hovedet, og bevæge det omkring, siden at gribe efter ting og så at sidde. Når det er på plads, begynder barnet at blive mere nysgerrigt og vil kravle og siden gå. Alt dette skal den voksne hjælpe med, og gør sit bedste til at barnet udvikler sig. Hav fra start farvestrålende ting som ser spændende ud, lav bevægelser med barnet, lad det trille og rulle på et fast underlag, støt det ved bevægelse og lok til bevægelse.

Tumlingen

Når barnet begynder at gå og komme omkring, så lad det bevæge sig – bær ikke på barnet hvis det ikke er fordi det er træt eller I skal langt.

Lad barnet være så meget med i dagligdagen som muligt, lad det deltage i madlavning og rengøring, i et alderssvarende niveau. Når du leger med dit barn, skal det selvfølgelig være på barnets præmisser. Men læg gerne op til nogle lege som er motorisk udviklende

3-6 årige børn

Tænk på de lege du selv syntes om da du var barn. Jeg elskede at være i sandkassen, og har ikke antallet på de sandkager der blev bagt der.

Når barnet leger i sand, får det foruden den motoriske udfordring ved at grave også en sansestimulering idet sandet giver feedback på berøringen. Så der er flere gevinster ved sandkassen udover alt sandet i bukselommerne.

Lege generelt

Andre lege som jeg synes var sjove er, at sjippe, spille bold, hinke i hinkeruder, lege dåseskjul, tampen brænder, kluddermor osv. Rigtig mange af disse lege kræver, at man er flere end en, men dermed får man også det sociale aspekt ind. Man skal være en god ven, man skal give og tage, man lærer at vinde og tabe med samme sind osv.

Alle de nævnte lege er med til at motorisk udvikle, forbedre balancen, udvikle muskler og nerver. Men de giver også stabilitet til knogler og led, så de bliver er stærke og sunde.

Hvad kan Ergoklinikken

tilbyde dit barn?

Hos Ergoklinikken har vi stor erfaring med behandling af børn. Når der er tale om børn og deres motorik så går vores ergoterapeuter meget forsigtigt frem af hensyn til barnet. Det er vigtigt at skabe et trygt miljø. Barnet skal selv være med i forløbet og derfor er en tryghedsskabende relation vigtig.

I Ergoklinikken har vi fokus på håndterapi og det er her vi er specialister og kan hjælpe dit barn på rette vej. Fx. er det, at kunne holde rigtig på et skriveredskab vigtigt for barnets videreudvikling på det finmotoriske niveau og gøre det skoleklart.

1) Analyse

Gennem forskelligartet leg analyseres kvaliteten af barnets håndfunktion. Her kigges både på det grov- og finmotoriske.

2) Vurdering

Ud fra analysen gennem leg, så vil ergoterapeuten vurderer, om det er relevant at sætte ind. Desuden vil der også være en vurdering af, hvor det kan være aktuelt at holde øje med udvikling, så barnet får hurtig hjælp og ikke udvikler uhensigtsmæssige håndstillinger.

3) Vejledning

Vejledning kan være instruktion i andre metoder, at gøre ting på. Det kan også være brugen af mindre hjælpemidler, der kan være med til at føre til et mere optimalt bevægemønster for, at tage hensyn til barnets udvikling og vækst.

Har dit barn brug for hjælpe?

Har du et barn der har udfordringer med, at holde på en blyant eller at spise med kniv og gaffel, så book en tid hos vores ergoterapeut og lad os sammen hjælpe dit barn på rette vej.

Vær kreativ med barnet

Der er mange flere kreative lege og spil, der også er udviklende. Ud over sandkassen, så er det at tegne og male udviklende og forberedende for, at man kan skrive. Samtidig med udvikles farvesansen også.

Snoreleg udvikler fingermotorikken, fingermaling og modellervoks udvikler evnen til at tegne/skabe samtidig med at berøringssansen stimuleres. Lego udvikler både finger motorik men også strategi og planlægning. At lege med små biler på gulvet giver også træning ud over de allerede nævnte fordele. Her trænes koordinationen.

Alle motoriske lege er medvirkende til, at udvikle dit barn, og du får samtidig selv god motion og bevægelse. Men du får også en masse gode oplevelser med dit barn. Det giver dig en indsigt i, hvordan dit barn reagerer i sociale sammenhæng, og hvordan du kan hjælpe barnet med, at finde gode oplevelser og giver det en god hjælp til livet fremover.