Træning og behandling

Sådan foregår det

Den ergoterapeutiske træning og behandling tilrettelægges ud fra ergoterapeutens undersøgelse, informationer fra dig og de lægelige oplysninger.


Du er en aktiv medspiller

Den ergoterapeutisk træning vil altid være en kombination af instruktion, vejledning og aktive øvelser. En stor del af træning forudsætter din egen medvirken. Det kan bl.a. være gennem hjemmetræning ved udleveret øvelsesprogram.

Den ergoterapeutiske behandling kan f.eks. indeholde behandling med skinner og bandager, behandling for arvæv samt behandling mod hævelse (ødem). Denne behandling kræve også en aktiv medvirken fra dig med observationer, øvelser og hensyn.