Vores identitet

Vores målsætning

Ergoklinikken har eksisteret i 15 år. Den drives til daglig af ejeren, Speciale ergoterapeut i håndterapi og certificeret Silversplints Expert, Kirsten C. Pedersen.

Kirsten har mere end 40 års erfaring med håndterapi og har deltaget i mange kurser både indlands og udenlands, samt undervist på kurser for færdige ergoterapeuter og på skolen for Ergoterapeuter i Næstved og København.

Kirsten har været medforfatter på flere lærebøger, der bliver brugt i undervisningen på ergoterapeutuddannelsen.


Formålet med Ergoklinikken er at kunne give den optimale og specialiserede genoptræning af hænder og arm efter en operation eller anden akut opstået problematik. Der tages udgangspunkt i evidensbaserede metoder samt den teoretiske og faglige viden vi tilgår, så patienten får behandling ud fra bedste mulige metoder.

”Det er mit ønske at kunne hjælpe patienten hurtigt, så ikke de bremses i deres helingsproces og derved opnår et optimalt behandlingsresultat. Vi oplever rigtig mange der ikke får den nødvendige hjælp i det offentlige og derfor betyder det meget for mig, at kunne tage patienter ind med det samme og påbegynde behandling ” siger Kirsten Pedersen.


 

Book en tid

Ergoklinikkens visionen er at skabe rum for faglig professionel behandling uden ventetid. De tilknyttede terapeuter har mange års erfaring i behandling af håndkirurgiske, ortopædkirurgiske og reumatologiske patienter.

Mød vores personale her