Silversplints

Silversplints hånd- og fingerskinner


Formål

Formålet med silversplint er at optimere håndfunktionen og/eller stabilisere led og dæmpe smerter.

Hos Ergoklinkken er det speciale ergoterapeut Kirsten C. Pedersen, som er certificeret i produktet Silversplints. Derfor foretages den individuelle måltagning samt den endelige tilretning hos Ergoklinikken Sjælland.

Funktion

Din diagnose alene er ikke udgangspunkt for, hvorvidt der er behov for Silversplints. Det kommer an på problematikken i dine daglige færdigheder, da det er her, du som patient bliver mere selvhjulpen.

Diagnose

Silversplints benyttes bl.a. til gigtpatienter, hypermobile, Ehlers Danlos patienter, personer med visse nerveskader og til dem, som har varige skader og mén på hænder.