Træning og behandling

Den ergoterapeutiske træning og behandling tilrettelægges ud fra ergoterapeutens undersøgelse, informationer fra patienten, og lægelige oplysninger.

 

Den ergoterapeutisk træning vil altid være en kombination af instruktion, vejledning og aktive øvelser. En stor del af træning forudsætter patientens egen medvirken. Det kan bl.a. være gennem hjemmetræning ved udleveret øvelsesprogram.

 

Den ergoterapeutiske behandling kan f.eks. indeholde behandling med skinner og bandager, behandling for arvæv,og behandling mod hævelse (ødem). Denne behandling kræve også en aktiv medvirken af patienten. Dvs. observationer, øvelser og hensyn.