Personale tilknyttet klinikken

Kirsten Pedersen

 

 

Kirsten C. Pedersen

Certificeret Silversplint Expert og Speciale ergoterapeut i håndterapi, Kirsten C. Pedersen.
Har modtaget Ergoterapeutforeningens anerkendelse som specialist i håndterapi. Kirsten har undervist både studerende og færdige ergoterapeuter,
samt tværfaglige grupper. Endvidere er hun medforfatter på forskellige bøger vedrørende ortopædkirurgisk og reumatologisk genoptræning af patienter.
 
Kirsten har 30 års erfaring som ergoterapeut og 26 års erfaring med at drive egen virksomhed. I hendes webshop sælger hun bl.a. hjælpemidler, kompressionsbeklædning, arvævsbehandling og træningsredskaber til borgere der har behov for disse, men hun er også distributør af et verdensførende produkt indenfor skinnematerialer, som hun sælger til sygehusene. Se mere på www.kcpedersen.dk.
 
Kirsten er medlem af Dansk Håndterapiforening og Dansk Selskab for Håndkirurgi.
Kirsten er godkendt som leverandør af genoptræning på avanceret niveau under fritvalgsordningen.

 

Kecia Ardensø

 

 

 

Kecia Ardensø

Ergoterapeut med specialefunktion i ortopædkirurgi og reumatologi på somatisk sygehus. Kecia er endvidere AMPS-tester.
 
Hun er sagkyndig konsulent i ergoterapi indenfor specialerne reumatologi og ortopædkirurgi i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
 
Kecia er medlem af Dansk Håndterapiforening