Hvad er ergoterapi

Ergoterapi er et fag der udøves af ergoterapeuter. Ergoterapeut uddannelsen er en 3½ årig uddannelse på Skole for Ergoterapi og afsluttes med et bachelor projekt, hvorefter sundhedsministeriet udsteder en autorisation.
 

Ergoterapeuter er ansat på sygehuse/hospitaler (både pyskiatriske og somatiske), bedriftsundhedstjenester, institutioner for ældre, børn og handicappede samt i private firmaer med ergonomi.

Formålet med ergoterapi er, at træne patienter i, at kunne klare de daglige gøremål, som gør dem i stand til, at kunne klare sig selv bedst muligt. Metoderne som ergoterapeuter anvender i behandling og genoptræning bygger på patientens aktive medvirken. Ved nedsat funktion kan der kompenseres med hjælpemidler. Målet er at man kan fungere i hverdagen i forhold til de opgaver den enkelte har, så alle de ting man gør i hverdagen bliver ofte en del af træningen.