Hvad er ergoterapi

Hvad er ergoterapi?

Ergoterapi er et fag som udøves af ergoterapeuter. For at blive ergoterapeut gennemgår man en 3½ årig uddannelse på en Skole for Ergoterapi (se skolerne her). Efter afsluttende eksamen udstedes autorisation fra Sundhedsministeriet.

Ergoterapeuter er ansat på sygehuse/hospitaler (både pyskiatriske og somatiske), bedriftsundhedstjenester, institutioner for ældre, børn og handicappede, og i private firmaer.

Formålet med ergoterapi et, at træne patienterne i at kunne klare de daglige gøremål, som gør dem i stand til at kunne klare sig selv bedst muligt. Metoderne som ergoterapeuter anvender i behandling og genoptræning bygger på patientens aktive medvirken. Ved nedsat funktion kan der kompenseres med hjælpemidler.

Herudover kan ergoterapeuten vejlede og instruere i ergonomi.

enne side venter på at blive opdateret.